Hjärtligt
Välkommen till
KIOFLOW

 Ibland tänker jag på mänskligheten, som ett vackert Blommande hav på vår fantastiska Jord. Vissa är slutna som knoppar, lite uppöppnade, eller som blommande rosor. Det doftar av Fred och Godhet. De som är slutna, som går genom mörker och svårigheter, motstånd och rädslor, väntar på Befrielse och Blomning. De ber om Hjälp av oss, som vet vad sorg och rädslor är. De utbildar oss, som vi har utbildat andra, innan vår Blomning. 

Vi på KIOFLOW, vill hjälpa till med Blomningen på olika sätt och finnas där som inspiration i vardagen. Hos oss kan du inspireras av olika Meditationer, Utbildningar och Projekt. 

Välkommen till våra Blommande möten.

Presentation

Jag lär mig att förstå livet och mitt arbete, genom olika livserfarenheter. Allt vävs samman till en Livsvandring, som jag delar med mig av. 

De senaste 40 åren, som konstnär, med klienter, utbildningar och föreläsningar, har lärt mig att vara tacksam för livet. Jag finner Kraften inom mig, vad som än händer och jag vet att livet är en utbildning. 

Därför accepterar jag att utbilda mig och lära mig att förstå livet, med allt vad det innebär.

Ingrid Y Andersson

Meditation

Kraften inom oss behöver frigöras och nå vårt dagliga liv.

Barn, ungdomar och vuxna kan hjälpas åt att frigöra Kraften, för att skapa ett Fredligare samhälle. Så enkelt är det egentligen, att vi behöver frigöra den Ljusa Kraften, för att skapa Fred i oss själva och i andra. 

När vi Mediterar möter vi oss själva och vår inre Kraft. Den hjälper oss att våga förändras till Ljusa Kraftmänniskor, som hjälper hela samhället att må bättre. Det är väldigt enkelt och alla har möjlighet att bidraga, men vi måste vilja.

Frigörande Dans

Sorg, oro, stress och svårigheter, skapar blockeringar och smärtor i oss. Men, det finns många olika sätt att förändra dessa upplevelser. Frigörande Dans hjälper oss att få kontakt med vår inre Kraft. Symboler och rörelsemönster aktiverar Ljus och Glädje genom Dansen. 

Har du inte möjlighet att röra din kropp, som Dansen visar, kan du istället sluta dina ögon och tänka dig att du gör Dansen. Tankens Kraft hjälper då till att frigöra blockeringar. Frigörande Dans kan göras med eller utan musik. 

Healing i Vardagen

Varje gång vi väljer att ge oss själva Healing, blir vi en del av Ljus, Kärlek, Glädje och Fred.
Vi blir Fredsbudbärare och Givare av ett Livsljus, som hjälper oss att bli starka och hela.
Vi väljer då att gå förändringens väg, att höja blicken och visa vår styrka.
Ingen kan ta denna möjlighet ifrån oss, bara vi själva.
När vi väljer att ge oss själva Healing, vaknar något speciellt inom oss.
Vi förstår att vi även kan ge Healing till andra. Till människor, djur och till platser.
Vi bygger en styrka, ett Fredsarbete och vi finner glädjen i vårt eget liv.

Helande Bilder att Meditera till

Välj en bild som du tycker ger dig Ljus och Kraft och Meditera med Bilden. 

Bilden hjälper till att aktivera och öppna upp din inre Kraft. Förändring och nytänkande öppnas upp. 

Ljusvägen och Livsplanen

Motståndet har alltid uppenbarat sig när jag inte har vågat gå utanför ramarna eller boxen
och istället vandrat en väg, som andra och omgivningen har sagt att jag ska vandra.
När jag däremot har följt min inre Ljusväg och Livsplan, har motståndet försvunnit.
Ljusvägen är den svåraste, men det är den enda vägen som sammanlänkar Ljus,
Medvetande, Själ och Kropp, som är Vi.

Utbildningar

Vi kommer stegvis att publicera många olika utbildningar och projekt,
som det går att deltaga i. Varje utbildning kostar 1200 kronor.
Du betalar utbildningen till  KIOFLOW AB på Bankgiro: 5558-2068,
därefter skriver du ett mail till info@kioflow.se med utbildningens namn och ditt eget
namn och adress. Då kommer vi att skicka bekräftelse och inlogg till utbildningen.

Ljusguideutbildning
1, 2 & 3

Dessa utbildningar hjälper deltagarna att förstå vad det innebär att vara Ljusguide, att vara en del av nätverket (Griden) runt Jorden och att vara sammanlänkad med Guider, Sändargestalter och Ljusväktare. 

Utbildningarna förklarar den Telepatiska Informationen, Telepatiska Bilder och vår relation till Utomjordsliga Civilisationer. 

De olika Medvetandenivåerna hjälper deltagarna att få ett Helhetstänkande och en Ljussättande Klarsyn, när det gäller Livet och Livsvandringen.

GRUNDNIVÅN

FÖRSTA MELLANNIVÅN

ANDRA MELLANNIVÅN

DEN HÖGRE NIVÅN