Ljusguideutbildning Steg 3

Ljusguideutbildning Steg 3 p√• √Ėland

Ljusguideutbildningen Steg 3 innehåller en kombination av Telepatisk Information från de 7, 10 och 12 Nationerna och Kristallhealing. Första utbildningsdagen överför Ingrid Telepatisk Information och bilder, som hjälper Ljusguiderna att förstå den Telepatiska Kommunikationen med sina Ljusväktare. Andra utbildningsdagen överför Ingrid Telepatisk Information och bilder om Kristallhealing och deltagarna får gemensamt praktisera Healingtekniken.

Dag 1

Telepatisk Information från de 7, 10 och 12 Nationerna

Här presenteras de 7, 10 och 12 Nationerna och den Telepatiska Informationens tillkomst, hur Ljusväktare och Universella Hjälpare och Ljussättare överför information från Ursprungskällans Minnesarkiv, Akashakrönikorna och det Kosmiska Biblioteket.

Valet av väktare och Telepatisk Informatör från Universum

Ljusguiden som erhåller den Telepatiska Informationen från en Telepatisk Informatör och Ljusväktare, får kontakt med speciella Telepatiska Informationsflöden, som står i samklang med Ljusguidens universella, kosmiska och jordsliga utvecklingsprocess.

Ljusguidens inlärningsprocess, att ställa frågor och få svar på olika frågeställningar

Här förklaras hur förberedelsearbetet ser ut mellan Ljusguiden och den Telepatiska Informatören.

Kontakt med en Telepatisk Informatör från Kristallnationerna

IMDUR överför den Telepatiska Informationen med hjälp av olika energiflöden, som förmedlar berättelser tillhörande olika utomjordsliga civilisationer och Ursprungs-källans Minnesarkiv.

Berättelser från IMDUR

IMDURS berättelser förmedlar och överför Telepatisk Information, som hjälper varje Ljusguide att växa i sitt arbete på de olika nätverksnivåerna, i oktaedern, i ovalen, samt i cirkeln och Ljusklotet. Varje berättelsenivå förmedlar olika områden, samt ämnesområden som berör viktiga utvecklings-och utbildningssteg för Ljusguiden.

Varje steg på denna utvecklingsväg hjälper Ljusguiden att forma ett personligt språk tillsammans med den Telepatiska Informatören, som både har en Ljusrytm, ett Ljus-sättande energiflöde och en mycket viktig utvecklingsprocess, som är inbyggd i det Telepatiska Språket.

Dag 2

Kristallhealing för Ljusguider

Ingrid berättar om Meditationens och Healingens Ljussättning, som ingår i varje Ljusguides arbete i de 3 Ljusguidenivåerna och i arbetet utanför planeten Jorden, samt i det dagliga livet på Jorden.

Healingens ursprung

Ljusandningen, Ursprungskällans Ljus och den Blå Planetens Helandeljus, överförs till Ljusguiderna från de 7, 10 och 12 Nationerna.

Energiernas anatomi och kodning

Varje energi och Ljusfl√∂de som ing√•r i Kristallhealingen, √§r ”programmerat” och sammansatt i f√∂rh√•llande till Healingsituationen. Alfaljus och Alfaljud i olika niv√•er, √§r viktiga delar av Kristallhealingen.

Healingens Blueprint

Ingrid förklarar vad Blueprintinformation är och hur varje del av informationen kan tolkas.

Energiernas medvetandenivåer

Varje medvetandenivå hör samman med karmamässiga minnesbilder från Universum, Kosmos och planeten Jorden. Healingljussättningen scannar Ljusguiderna och löser upp mörka minnesbilder och upplevelser.

Kristallhealing i praktik

Ingrid visar Kristallhealingen i rummet och deltagarna får praktisera tillsammans.

Upplevelser och berättelser

Här får deltagarna berätta om sina upplevelser med Kristallhealingen.

Plats: KIOFLOW Center, Sandbyv√§gen 13, L√∂ttorp p√• √Ėland

Ingår: En pärm med bilder och texter, 1 st Kosmiskt Instrument för Ljusguider, block och penna, samt vegetarisk lunch och eftermiddagsfika.

Råkostlunch

Raw-food tårta

Kostnad: 2800 kr för 2 dagar, som betalas till KIOFLOW AB på Bankgiro 5558-2068. (Denna utbildning kan även bokas vid andra tidpunkter, för minst 4 deltagare. Kontakta då Ingrid).

Bokning: Till Ingrid Y Andersson på telefon: 070-4846353

alternativt mejl: info@kioflow.se

Hjärtligt Välkommen!

Ingrid