Ljusguideutbildning Steg 2

Ljusguideutbildning Steg 2 p√• √Ėland

Denna utbildning √§r en Telepatisk Informationsutbildning, som √∂verf√∂r ber√§ttelser, bilder och information till Ljusguiderna, samt som hj√§lper dem att f√• kontakt med v√§ktare, ljusinnovat√∂rer och utomjordsliga civilisationer fr√•n de 7, 10 och 12 Nationerna, i samarbete med den Galaktiska Federationen och Ursprungsk√§llans Ljus. Ur dessa universella kontakter f√∂ds projekten till Ljusguiderna och till planeten Jorden, som blir ”s√•dden och sk√∂rden” f√∂r de jordsliga n√§tverken.

Ljusguidernas Telepatiska kontakter innebär att varje Ljusguide får tillgång till Livsplanen, Livsprojekten och meningen med Livsvandringen på Jorden. Ur dessa kontakter föds även förståelsen för samhörigheten mellan Universum, Kosmos och Jorden. Steg 2-utbildningen expanderar Ljusguidernas kunskaps-och energiflöden upp på en högre Telepatisk nivå och är framför allt menad för Ljusguider, som känner sig mogna för denna nivå.

Två inspirerande dagar med Ingrid kommer att överräcka information om följande områden:

Ursprungskällans Ljus och Kristusflödet

Meditation och Telepatisk Information

Ursprungskällans Minnesarkiv, Akashakrönikorna och det Kosmiska Biblioteket

Den Galaktiska Federationen, de 39 planeterna och den Blå planeten

De 7, 10 och 12 Nationerna

Olika civilisationer som kontaktar Jorden

Ljusexistenser, Ljushjälpare, Ljusväktare och Ljusinnovatörer

Olika själsnivåer och Ljussättande Tvillingsjälar

Själsbyten och Imprint

Kosmiska och Jordsliga Hjälpare och Ljussättare

4 Jordar, 4 planeter och hybridprojekt

De 27 dimensionerna, de 9 elementen och tiden

Energiernas anatomi och aklotyper och strängar

Alfaljus, alfaljud, energier, färger och symboler

Moderskepp, samt kosmiska och universella skepp

OMIGE och EKYPTO, språken från Atlantis, som de 7, 10 och 12 Nationerna även använder sig av

Ljusguidernas Telepatiska arbete

Nätverk och projekt på Jorden i praktik

Ursprungskällans Ljus och Kristusflödet

Ursprungskällans Ljus och olika energiflöden manifesteras genom en ovillkorlig Kärlek och ett Allvetande, som det Högre Medvetandet överför som Telepatisk Information och Telepatiska bilder. I Ljuset och energiflödena föds Ursprungskällans Minnesarkiv.

Kristusflödet är Ursprungskällans Födelseljus, som är ursprunget till all Healing.

Meditation och Telepatisk Information

Grunden i all Telepatisk Information och kommunikation är meditation, som praktiseras dagligen. Varje Ljusguide, som har till uppgift att överföra Telepatiska berättelser och bilder till Jorden, lär sig stegvis att förstå och praktisera olika meditationstekniker.

Ursprungskällans Minnesarkiv, Akashakrönikorna och det Kosmiska Biblioteket

Varje medvetandenivå är sammanlänkad med olika kunskaps-och minnesarkiv, som hjälper till att tolka och förtydliga den Telepatiska Informationen och bilderna.

Den Galaktiska Federationen, de 39 planeterna och den Blå Planeten

Samarbetet mellan den Galaktiska Federationen och de 39 planeterna, där även planeten Jorden ingår, tillhör ett av Universums viktigaste fredsprojekt. Ljusguiderna som arbetar i nätverket (griden) ingår i detta projektet, samt får sin Healingenergi från Ursprungskällans Ljus och den Blå Planeten.

De 7, 10 och 12 Nationerna

Nationerna presenteras i Telepatiska berättelser och bilder.

Olika civilisationer som kontaktar Jorden

Olika civilisationer presenteras i Telepatiska berättelser och bilder.

Ljusexistenser, Ljushjälpare, Ljusväktare och Ljusinnovatörer

Ljusguiderna lär sig stegvis att förstå skillnaderna på de olika Telepatiska Informatörerna, som en del av det viktiga Ljusguidearbetet.

Olika själsnivåer och Ljussättande Tvillingsjälar

Själsnivåerna är sammanlänkade med de olika medvetandenivåerna, med kosmiska och universella Hjälpare och Ljussättare, samt med Ursprungskällans Ljus och Minnesarkiv. Där finns också berättelser om Ljussättande Tvillingsjälar, som delar koderna, blueprintenergierna och Livsplanen från Ursprungskällans Ljus.

Själsbyten och Imprint

Olika själar och själsenergier hjälper människor och djur på Jorden. Den Telepatiska Informationen förtydligar och visar vad själsbyten och imprint är, genom bilder och berättelser.

Kosmiska och Jordsliga Hjälpare och Ljussättare

Dessa Hjälpare och Ljussättare undervisar om förståelsen för Ljusguidearbetet på Jorden och i Kosmos, samt de hjälper Ljusguiderna att studera och uppleva de olika livs-och medvetandenivåerna.

4 Jordar, 4 planeter och hybridprojekt

I den Galaktiska Federationens arbete med de 39 planeterna, ingår det även att aktivera och utveckla nya planeter, som befinner sig i olika energistadier. Här överför den Telepatiska Informationen berättelser om ytterligare 3 Jordar och planeter som liknar Jorden, som väntar på att bli aktiverade.

Hybridprojekten hjälper till att skapa nya civilisationer till planeterna, som en del av mänsklighetens universella Kvantsprång.

De 27 dimensionerna, de 9 elementen och tiden

Dimensionerna och elementen tillhör Ursprungskällans Födelseljus, Universum, Kosmos och Jorden, som en vardaglig del av Ljusguidernas liv.

Tiden sammanlänkas på olika sätt med dimensionerna och elementen, som tidscirklar, vilket förklaras Telepatiskt i berättelser och bilder.

Energiernas anatomi och aklotyper och strängar

Varje energi har ett ursprung och en uppbyggnad, som beskrivs i olika exempel.

Alfaljus, alfaljud, energier, färger och symboler

Ursprungskällans ljus kommunicerar med alfaljus, alfaljud, energier, färger och symboler. I denna kommunikation utvecklas många olika projekt, till Ljusguiderna på Jorden.

Moderskepp, samt kosmiska och universella skepp

De 7, 10 och 12 Nationerna berättar Telepatiskt med bilder och texter, om sina kosmiska och universella skepp.

OMIGE och EKYPTO, språken från Atlantis, som även används av de 7, 10 och 12 Nationerna

Språken och symbolerna hjälper Ljusguiderna att tolka den Telepatiska Informationen, som de 7, 10 och 12 Nationerna överräcker.

Ljusguidernas Telepatiska arbete

Här presenteras olika övningar som hjälper Ljusguiderna i det Telepatiska arbetet med berättelser och bilder.

Nätverk och projekt på Jorden i praktik

Exempel p√• projekt som Ljusguiderna f√•r hj√§lp med av de 7, 10 och 12 Nationerna √§r olika terapier, alternativa behandlingar, nya utbildningsv√§gar f√∂r f√∂rskolor och skolor, nyt√§nkande i f√∂rh√•llande till de ”nya barnen”, nyt√§nkande inom omr√•den som ber√∂r mat, dryck och kosttillskott, kreativa utbildningsprojekt, ledarskapsutveckling, energiprojekt och nya energik√§llor, teknikprojekt och mycket, mycket mer.

Ingrid kommer att inleda och avsluta varje dag med en vacker meditation, för att stärka upp och Ljussätta varje deltagare.

Hjärtligt Välkommen att deltaga i dessa inspirerande helger tillsammans med Ingrid, med intressanta berättelser och Telepatisk Information från Universum och Kosmos.

Plats: Sandbyv√§gen 13, L√∂ttorp p√• √Ėland

Ingår: En pärm med bilder och texter, 2 st Kosmiska Instrument för Ljusguider, block och penna, samt vegetarisk lunch och eftermiddagsfika.

Råkostlunch

Raw-food tårta

Kostnad: 2800 kr för 2 dagar, som betalas till KIOFLOW AB på Bankgiro 5558-2068. (Denna utbildning kan även bokas vid andra tidpunkter för minst 4 deltagare. Kontakta då Ingrid).

Bokning: Till Ingrid Y Andersson på telefon: 070-4846353 

alternativt mejl: info@kioflow.se

Hjärtligt Välkommen!

Ingrid