IMDURS telepatiska berÀttelser och bilder steg 2

IMDURS telepatiska berÀttelser och bilder steg 2

Informations-och utbildningshelg pĂ„ Öland

21-22 november 2020

(För Ljusguider som har gÄtt Ljusguideutbildningen steg 1, 2, 3 och IMDUR steg 1)

IMDUR frÄn den 4:e Kristallnationen förmedlar och överför telepatisk information, som hjÀlper varje Ljusguide att vÀxa i sitt arbete pÄ de olika nÀtverksnivÄerna, i oktaedern, ovalen, samt i cirkeln och ljusklotet.

IMDURS telepatiska berÀttelser och bilder förmedlar frÄn mÄnga olika kunskapsomrÄden, med hjÀlp av ett telepatiskt informationsteam frÄn de 7, 10 och 12 Nationerna. Bilderna och berÀttelserna innehÄller universell och kosmisk information, dÀr de olika ÀmnesomrÄdena hjÀlper Ljusguiderna att förstÄ den universella helheten och vardagens livsvandring pÄ planeten Jorden.

Andliga utvecklingsprocesser pÄ den högre nivÄn

Varje ljusguide pÄ planeten Jorden, som genomgÄr olika andliga utvecklingspro-cesser och ljusprocesser, dÀr det Àven ingÄr karmamÀssiga avblockeringsperioder, kommer att uppleva bÄde motstÄnd och lÀtthet i den andliga utvecklingsprocessen. Varje steg pÄ denna ljusvÀg framÄt, uppÄt, framÄt, tillhör en mycket, mycket svÄr reningsprocess, utvecklingsprocess, som bÄde innehÄller karmamÀssiga stationer, nivÄer och platÄer, som ber ljusguiden att bÄde betrakta sig sjÀlv, sin livsvandring, sin omgivning, sina vÀnner, familj och barn i ett nytt och ljussÀttande perspektiv, dÀr det Àven ingÄr att vÄga vara sanningsenlig, att vÄga vandra i förhÄllande till den inre sanningsvÀgen, samt att vÄga visa ljusvÀgen, den andliga vÀgen, samt de inre sanningsvÀrderingarna bÄde för sig sjÀlv och för omgivningen.

Ljusguidernas första liv pÄ planeten Jorden

I den sista ljus-och utvecklingsprocessen innan Seastringern, ljusguiden, lÀmnade moderskeppet Seastring, för att pÄbörja en första livsvandring pÄ planeten Jorden, samlades Äter LjusvÀktarna med Seastringern, ljusguiden och reflektionssjÀlarna i en gemensam genomgÄng, ljustransformationsutbildning, dÀr ljusguiden, Seastringern, fick lÀra sig att förstÄ livsplanens hela innehÄll och hur Seastringern, ljusguiden kunde anvÀnda denna kunskap i sina olika livsvandringsprocesser pÄ planeten Jorden.

Moderskeppet Seastring

Moderskeppet Seastring, detta stora kosmiska och universella skepp aktiverades med programmeringsenergier, som innehöll de ljussÀttande och fredliga flödena som skulle fÄ till uppgift att samexistera och samordna en mötesplats för olika ljus-sÀttande civilisationer, dÀribland de 7, 10 och 12 Nationerna i samarbete med Plejadnationerna, Timetravellers och Greenlightnationerna.

Plejaderna och Plejadnationerna

Plejadnationerna Àr den största sammansÀttningen av utvecklingsnationer frÄn UrsprungskÀllans Ljus, samt de tillhör mer Àn 3000 olika civilisationspositioner i Universum, dÀr ni frÄn Jorden endast har möjlighet i fysisk iaktagelse och nÀrvaro att betrakta ett litet, litet fÄtal av dessa stjÀrnor och planeter, planetsammansÀtt-ningar, mÄnsammansÀttningar och platser.

Plejadnationernas olika sammansÀttningar och

dimensionsnivÄer

Det Àr viktigt att berÀtta mer om dessa Plejadnationer, eftersom de Àr vÀldigt, vÀldigt mÄnga och tillhör mÄnga, mÄnga olika PlejadnationsammansÀttningar, dÀr de olika Plejadgrupperna ibland skiljer sig Ät, det vill sÀga de har olika utvecklings- och medvetandenivÄer, olika utvecklingsprocesser, som Àven pÄverkar var de befinner sig i de olika dimensionsnivÄerna, samt vilka kontaktmöjligheter de har med andra ljussÀttande civilisationer i Universum.

Plejadnationerna och de BlÄ sfÀrerna

De högst utvecklade Plejadnationerna arbetar Àven med den BlÄ Planetens olika programmeringsprocesser och helandeprocesser, tillsammans med Bluelightnationen och med den fjÀrde Kristallnationen. I denna grupp av Plejadnationer finns det 364 000 gestalter uppdelade pÄ 14 Plejadnationer, som har till uppgift att programmera och aktivera BlÄa sfÀrer frÄn den BlÄ Planeten och koda dessa, sÄ att de kan Äter-stÀlla, förÀndra och transformera dimensioner, element, blockerade och destruktiva civilisationer, samt platser, planeter och omrÄden i Universum, som annars skulle pÄverka stora universella omrÄden i en mörk och negativ riktning.

Dimensioner, dimensionflöden och parallella dimensioner

Det Àr viktigt att förstÄ hur sjÀlva skapelseprocessen omtransformerar Ljusblixtar och energiflöden frÄn UrsprungskÀllans Ljus, till exempelvis dimensioner eller dimensionsflöden, för att dessa Ljusfödslar skall fÄ möjlighet att fÄ en förstÄelse i olika projekt och sammanhang. En dimension eller ett dimensionsflöde Àr i samman-sÀttning en kombination av aklotyper och strÀngar, alfaljus, alfaljud, energier, fÀrger och symboler, som i sin födelsetransformation övergÄr till tunna, tunna skikt av energikompositioner, dÀr det Àven ingÄr programmeringar, blueprintzoner och mycket, mycket mera.

Tiden – Tidscirklar

Tiden och tidscirklar hör samman med olika tidsintervaller, tidsbenÀmningar och tidsprocesser, som olika historiska gestalter har sammansatt pÄ planeten Jorden, för att beskriva de olika tidsbegreppen och tidssammansÀttningarna, som mÀnniskor, individer och gestalter, behöver i sin vardagliga livsvandring. DÀrför behövs det förklaringsmodeller och upplevelser av tiden och tidscirklar, som kan vara till stor hjÀlp i exempelvis olika projekt och utvecklingsprocesser, i utbildningar och andliga utvecklingar, för att mÀnniskor, individer och gestalter, skall förstÄ hur tiden och tidscirklar hör samman med bland annat UrsprungskÀllans Ljus och Minnesarkiv, Akashakrönikorna och det Kosmiska Biblioteket. Dessa utvecklings-och utbildnings-stationer innehÄller nÀmligen uppdelningen av tiden och tidscirklarna, som Àven tillhör de olika dimensionerna, energiflödena, elementflödena och UrsprungskÀllans Ljusfödslar, dÀr tiden och tidscirklarna skapas som en del av helhetens förstÄelse för hur Universum, Kosmos och de olika planeternas sammanlÀnkning i ett större sammanhang.

Timelines – Tidslinjer

Timelines, tidslinjer Àr i hela sin ursprungsuppbyggnad sammansatta av helig geo-metri, alfaljud, alfaljus, energier, fÀrger, symboler, programmeringar, blueprint-information och hologramprocesser, som pÄ olika sÀtt samverkar i överförandet av den telepatiska informationen universellt och till parallella Universum. Timelines och tidslinjer, Àr alltsÄ tidsmÀssiga, historiska och karmamÀssiga telepatiska informationsprocesser, samt som Àven Àr avlÀsbara, kommunikativa och telepatiska i sin form.

Kursledare: Peter Edrén

Plats: KIOFLOW Center, SandbyvĂ€gen 13, Löttorp pĂ„ Öland

Datum: Lördag och söndag 21 – 22 november 2020 Tid: kl 10 – 17

IngÄr: En pÀrm med bilder och texter, 1 st energiinstrument för Ljusguider, block och penna, samt vegetarisk lunch och eftermiddagsfika.

Raw-food tÄrta

Kostnad: 2800 kr som betalas senast den 6 november till KIOFLOW AB pÄ Bankgiro 5558-2068. (Denna utbildning kan Àven bokas vid andra tidpunkter för minst 4 deltagare. Kontakta dÄ Ingrid och Peter).

Bokning: Till Peter Edrén eller Ingrid Y Andersson pÄ telefon: 070-4846353

alternativt mejl: info@kioflow.se

HjÀrtligt VÀlkommen!

Peter och Ingrid