IMDURS telepatiska berättelser och bilder steg 1

IMDURS telepatiska berättelser och bilder steg 1

Informations-och utbildningshelg p√• √Ėland

7 – 8 november 2020

(För Ljusguider som har gått Ljusguideutbildningen steg 1, 2 och 3)

IMDUR från den 4:e Kristallnationen förmedlar och överför telepatisk information, som hjälper varje Ljusguide att växa i sitt arbete på de olika nätverksnivåerna, i oktaedern, ovalen, samt i cirkeln och ljusklotet.

IMDURS telepatiska berättelser och bilder förmedlar från många olika kunskapsområden, med hjälp av ett telepatiskt informationsteam från de 7, 10 och 12 Nationerna. Bilderna och berättelserna innehåller universell och kosmisk information, där de olika ämnesområdena hjälper Ljusguiderna att förstå den universella helheten och vardagens livsvandring på planeten Jorden.

Transformerande och universella energiflöden, som genereras och överförs i samband med pyramidstrukturer och oktaederstrukturer

IMDUR berättar om pyramidernas struktur och sammansättning, hur varje pyramid innehåller grundenergiflöden, mellanenergiflöden och högre energiflöden i pyramid-uppbyggnaden. Flödena som genereras i varje pyramidstruktur innehåller olika kontakt-och ljusstyrka med olika dimensionsflöden och elementflöden, som har möjlighet att expandera och överföra healing, kontakt-och ljusflöden till hela Universum, samt till parallella Universum. Pyramidstrukturerna finns även på andra planeter och hos utomjordsliga civilisationer, som sändarmekanismer och sändar-instrument mellan dimensioner, element och civilisationer.

Healing och healingflöden som utvecklas med hjälp av

pyramider och oktaedrar

Healingens sammansättning och ljussättning ingår i Ursprungskällans Ljus och den Blå Planetens Ljus, som tillsammans skapar helandeflödena till hela Universum, samt till parallella Universum. Dessa healingflöden är även en viktig del av varje civilisations utvecklingsmöjligheter och karmamässiga strukturer, som både avblockerar mörka karmaminnen och blockeringsflöden, samt som energihöjer och ljussätter varje gestalt in i olika förnyelseomvandlingar och transformationer. Här ingår även information om själsbyten, reflektionssjälar, omprogrammering och blueprintinformation, som tillhör healingens viktigaste sammansättningsmekanismer.

Leviteringsmekanismer som en del av energibyggnader och pyramider

Leviteringsflöden och leviteringsmekanismer är en naturlig del av varje pyramid-konstruktion, energipyramid eller materiapyramid, samt ingår även i oktaeder-formens energisammansättning. Dessa leviteringsenergiflöden innehåller informationsflöden, ljus-och ljudflöden, symbol-och färgflöden, som på olika sätt färdas genom exempelvis pyramid-och oktaederstrukturen, utan avståndsbindning och i kontakt med utomjordsliga civilisationer.

Pyramider som sändarinformation mellan de 39 planeterna, planeten Jorden och andra civilisationer

De kristalliska strukturerna i många av ljusflödena, ljudflödena, energiflödena, symbol-och färgflödena, innehåller även pyramidstrukturer, som är välkända inom exempelvis kristallernas fluorituppbyggnader på planeten Jorden. Här är det även viktigt att överföra information om de universella strukturerna i varje kristallflöde, som i mikrodetalj påminner om både oktaeder-och pyramidformer.

Aklotyper och strängar

Här förklaras aklotyper och strängar ur olika perspektiv, inom olika universella, kosmiska och jordsliga områden, som en del av energiernas uppbyggnad och sammansättning. De minsta och de största partiklarna i Universum, som även ingår som en del av själskroppens och den fysiska kroppens sammansättning, förklaras här i ett större informationssammanhang.

Aklotyper och strängar i vattenelementet

Planeten Jordens vatten innehåller aklotyper och strängar, som en del av de 9 elementens och de 27 dimensionernas energiflöden och sammanlänkning med hela Universums uppbyggnad. Här beskrivs mer i detalj aklotyperna och strängarna i vattenelementets uppbyggnad, samt i den fysiska kroppens vattenelement.

De universella skeppens styrmekanismer och Universums fria energi

Greenlightnationerna i samarbete med Timetravellers och de 7, 10 och 12 Nationerna, kommer här att mer i detalj berätta om de universella skeppens sammansättning och drivkraft.

Dimensionsflöden som överför och genererar flourescerande strukturer och symboler

Ursprungsk√§llans Ljus inneh√•ller en sammans√§ttning av alfaljus, alfaljud, energier, f√§rger och symboler, som √§r programmerade och f√∂rberedda i sin ljuss√§ttning att ing√• i b√•de dimensioner och dimensionsfl√∂den, samt i elementfl√∂den. Varje dimension aktiverar sammans√§ttningen inne i dimensionen genom fluorescerande och mycket starka f√§rgfl√∂den, d√§r varje f√§rg, struktur och frekvens inneh√•ller telepatisk information, bilder, filmer och ber√§ttelser till de telepatiska informat√∂rerna, till ”Keepers of the knowledge”, som √§ven skapar m√∂jligheter och information till innovat√∂rerna inom olika omr√•den p√• planeten Jorden.

Universums informationsarkiv mellan dimensioner, planeter och utomjordsliga civilisationer

Ursprungsk√§llans Minnesarkiv √§r den centrala informations-och ljuskanalen till alla Universa, planeter och civilisationer, som ett gigantiskt ljus-och minnesarkiv till ”Keepers of the knowledge” och till ljusguiderna i de olika n√§tverksniv√•erna. Ursprungsk√§llans Minnesarkiv √§r √§ven uppbyggnaden f√∂r pyramidernas och oktaedrarnas minnessammans√§ttning, som strukturm√§ssigt inneh√•ller ”minnesv√§vnader”, strukturerade minnes√∂verf√∂ringar, som f√§rdas genom Universa efter Universa, som en fri och upp√∂ppnad energi till varje gestalt i n√§tverksniv√•erna.

Kursledare: Peter Edrén

Plats: KIOFLOW Center, Sandbyv√§gen 13, L√∂ttorp p√• √Ėland

Datum: L√∂rdag och s√∂ndag 7-8 november 2020 Tid: kl 10 ‚Äď 17

Ingår: En pärm med bilder och texter, 2 st energiinstrument för Ljusguider, block och penna, samt vegetarisk lunch och eftermiddagsfika.

Råkostlunch

Raw-food tårta

Kostnad: 2800 kr som betalas senast fredagen den 23 oktober till KIOFLOW AB på

Bankgiro 5558-2068. (Denna utbildning kan även bokas vid andra tidpunkter för minst 4 deltagare. Kontakta då Ingrid och Peter).

Bokning: Till Peter Edrén eller Ingrid Y Andersson på telefon: 070-4846353

alternativt mejl: info@kioflow.se

Hjärtligt Välkommen!

Peter och Ingrid